" . mysql_error()); echo "Ansluten till MySQL
"; mysql_select_db("juniba1_test") or die("Kunde inte ansluta till databasen:
" . mysql_error()); echo "Ansluten till databasen"; ?>